ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 19,702,741 تومان

سرویس طلای سفید 40.080 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 21,116,843  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 19,702,741  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 40.080 گرم
18
40.08 گرم
19,168,741 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
534,000 تومان
جمع کل فاکتور
19,702,741 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 40.08 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,725,187 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 40.08 گرم
 • قيمت طلاي خام 15,711,360 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,725,187 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...534,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
534,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها