ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 25,447,262 تومان

سرویس طلای سفید 55.900 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 27,266,260  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 25,447,262  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سرویس طلای سفید 55.900 گرم
18
55.9 گرم
24,657,262 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
790,000 تومان
جمع کل فاکتور
25,447,262 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 55.9 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,219,154 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 55.9 گرم
 • قيمت طلاي خام 20,209,862 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 2,219,154 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...790,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
790,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین سرویس ها