ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 964,205 تومان

سنجاق طلای زرد 2.290 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 1,050,983  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 964,205  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
سنجاق طلای زرد 2.290 گرم
18
2.29 گرم
964,205 تومان
جمع کل فاکتور
964,205 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 2.29 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 35,500 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 86,778 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 2.29 گرم
 • قيمت طلاي خام 882,910 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 385,550 تومان
 • اجرت ساخت 35,500 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 86,778 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران385,550 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
385,550 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان

پر بازدیدترین آویز ها