ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,212,520 تومان

نیم ست طلای رزگلد (وزن سنگ های رنگی و نگین های اتمی کسر شده است)12.730 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,670,825  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,212,520  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رزگلد (وزن سنگ های رنگی و نگین های اتمی کسر شده است)12.730 گرم
18
12.73 گرم
6,212,520 تومان
جمع کل فاکتور
6,212,520 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.73 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 559,127 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.73 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,092,000 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 559,127 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران400,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
400,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان