ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,517,515 تومان

نیم ست طلای رزگلد و سفید(بدون زنجیر) 13.720 گرم

کدSN0297  

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,986,782  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,517,515  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رزگلد و سفید(بدون زنجیر) 13.720 گرم
18
13.72 گرم
6,517,515 تومان
جمع کل فاکتور
6,517,515 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.72 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 380,010 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 586,576 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.72 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,213,737 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 380,010 تومان
 • اجرت ساخت 25 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 586,576 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران380,010 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
380,010 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان