ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,857,263 تومان

نیم ست طلای رزگلد(بدون زنجیر)18.110 گرم

کد As1107

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,446,563  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,857,263  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای رزگلد(بدون زنجیر)18.110 گرم
18
18.11 گرم
7,857,263 تومان
جمع کل فاکتور
7,857,263 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 18.11 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 707,154 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 18.11 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,547,417 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 707,154 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان