ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,967,635 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 10.560 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,340,211  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,967,635  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 10.560 گرم
18
10.56 گرم
4,967,635 تومان
جمع کل فاکتور
4,967,635 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 10.56 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 447,087 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 10.56 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,139,520 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 447,087 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان