ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,202,845 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 11.060 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,593,062  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,202,845  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 11.060 گرم
18
11.06 گرم
5,202,845 تومان
جمع کل فاکتور
5,202,845 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 11.06 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 468,256 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 11.06 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,335,520 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 468,256 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان