ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 5,796,447 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.220 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,227,592  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 5,796,447  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر) 12.220 گرم
18
12.22 گرم
5,796,447 تومان
جمع کل فاکتور
5,796,447 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 12.22 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 521,680 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 12.22 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,790,240 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 21 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 521,680 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان