ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,454,162 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.720 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 6,938,229  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,454,162  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 13.720 گرم
18
13.72 گرم
6,454,162 تومان
جمع کل فاکتور
6,454,162 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 13.72 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 580,875 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 13.72 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,378,240 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 580,875 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان