ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,230,932 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 14.920 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,716,438  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,230,932  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 14.920 گرم
18
14.92 گرم
6,850,932 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
380,000 تومان
جمع کل فاکتور
7,230,932 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 14.92 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 616,584 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 14.92 گرم
 • قيمت طلاي خام 5,394,117 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 616,584 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...380,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
380,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان