ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 6,683,438 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر ) 15.020 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 7,132,272  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 6,683,438  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر ) 15.020 گرم
18
15.02 گرم
6,333,438 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
350,000 تومان
جمع کل فاکتور
6,683,438 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.02 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 570,009 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.02 گرم
 • قيمت طلاي خام 4,986,640 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 332,000 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 570,009 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...350,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
350,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران332,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
332,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان