ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 8,044,493 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 16.670 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,586,946  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 8,044,493  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 16.670 گرم
18
16.67 گرم
7,654,493 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
390,000 تومان
جمع کل فاکتور
8,044,493 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 16.67 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 688,904 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 16.67 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,026,805 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 27 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 688,904 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...390,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
390,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان