ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,888,509 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 22.580 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 11,701,428  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,888,509  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 22.580 گرم
18
22.58 گرم
10,748,509 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
140,000 تومان
جمع کل فاکتور
10,888,509 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 22.58 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 967,366 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 22.58 گرم
 • قيمت طلاي خام 9,032,000 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 400,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 967,366 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...140,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
140,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران400,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
400,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان