ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 12,380,934 تومان

نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 26.240 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 13,306,726  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 12,380,934  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد (بدون زنجیر) 26.240 گرم
18
26.24 گرم
12,240,934 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
140,000 تومان
جمع کل فاکتور
12,380,934 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 26.24 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,101,684 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 26.24 گرم
 • قيمت طلاي خام 10,286,080 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 1,101,684 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...140,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
140,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان