ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,271,188 تومان

نیم ست طلای زرد 7.260 گرم

کدSN0284  

موجود در نمایندگی شماره یک

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,518,590  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,271,188  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 7.260 گرم
18
7.26 گرم
3,271,188 تومان
جمع کل فاکتور
3,271,188 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 7.26 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 294,407 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 7.26 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,748,781 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 378,620 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 294,407 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران378,620 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
378,620 T 1,321 $
قیمت هر انس طلا در جهان