ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 4,657,158 تومان

نیم ست طلای زرد و رزگلد (بدون زنجیر) 9.900 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 5,006,448  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 4,657,158  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد و رزگلد (بدون زنجیر) 9.900 گرم
18
9.9 گرم
4,657,158 تومان
جمع کل فاکتور
4,657,158 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 9.9 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 419,144 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 9.9 گرم
 • قيمت طلاي خام 3,880,800 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 419,144 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان