ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 10,213,698 تومان

نیم ست طلای زرد 21.680 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 10,978,606  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 10,213,698  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد 21.680 گرم
18
21.68 گرم
10,113,698 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...
100,000 تومان
جمع کل فاکتور
10,213,698 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 21.68 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 910,233 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 21.68 گرم
 • قيمت طلاي خام 8,498,560 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 19 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 910,233 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...100,000 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
100,000 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان