ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,945,394 تومان

نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر)16.890 گرم

کد As1104

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,541,303  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,945,394  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای زرد(بدون زنجیر)16.890 گرم
18
16.89 گرم
7,945,394 تومان
جمع کل فاکتور
7,945,394 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 16.89 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 715,085 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 16.89 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,620,880 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 715,085 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان