ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 3,125,649 تومان

نیم ست طلای سفید (وزن سنگ های رنگی و نگین های اتمی کسر شده است) 6.430 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 3,352,513  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 3,125,649  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای سفید (وزن سنگ های رنگی و نگین های اتمی کسر شده است) 6.430 گرم
18
6.43 گرم
3,125,649 تومان
جمع کل فاکتور
3,125,649 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 6.43 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 281,308 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 6.43 گرم
 • قيمت طلاي خام 2,520,560 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 24 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 281,308 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان