ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,647,409 تومان

نیم ست طلای سفید (وزن نگین های اتمی کسر شده است) 15.990 گرم

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,211,568  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,647,409  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای سفید (وزن نگین های اتمی کسر شده است) 15.990 گرم
18
15.99 گرم
7,647,409 تومان
جمع کل فاکتور
7,647,409 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 15.99 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 688,267 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 15.99 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,268,080 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 392,000 تومان
 • اجرت ساخت 22 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 688,267 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران392,000 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
392,000 T 1,218 $
قیمت هر انس طلا در جهان