ttt
قیمت نهایی فروش این محصول در سایت : 7,614,299 تومان

نیم ست طلای سفید(بدون زنجیر) 17.550 گرم

کد As1106

موجود در نمایندگی شماره سه

قیمت فروش این محصول در طلا فروشی : 8,185,377  تومان
قیمت فروش این محصول در سایت : 7,614,299  تومان
عنوان محصول
عیار
وزن
قیمت در سایت
نیم ست طلای سفید(بدون زنجیر) 17.550 گرم
18
17.55 گرم
7,614,299 تومان
جمع کل فاکتور
7,614,299 تومان
قیمت اصلی کالا
0 تومان
گرمی 0 تومان
 • وزن 17.55 گرم
 • قیمت هر گرم طلای 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 685,287 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
قیمت اصلی کالا
 • وزن 17.55 گرم
 • قيمت طلاي خام 6,344,957 تومان
 • قیمت یک گرم طلای خام 18 عیار 361,536 تومان
 • اجرت ساخت 20 تومان
 • سود فروشگاه  % 0 تومان
 • مالیات  % 685,287 تومان
 • قیمت تمام شده محصول در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت تمام شده هر گرم در طلا فروشی0 تومان
 • قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ...0 تومان
0 تومان
گرمی 0 تومان
0 تومان
قیمت سنگ یا چرم یا بافت و ... :
نمودار تغییرات لحظه ای قیمت این محصول در سه روز اخیر

قیمت هر گرم طلا در ایران361,536 تومان
قیمت هر گرم طلا در ایران
361,536 T 1,292 $
قیمت هر انس طلا در جهان